parallax background

06:30-08:00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp. praca indywidualna z dziećmi

08:00-08:15

Krąg zmysłów - zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych

08:15-08:30

Ćwiczenia poranne, czynności higieniczno - porządkowe

08:30-09:00

Śniadanie

09:00-10:00

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego / 09.00-09.30 zajęcia dydaktyczne dzieci trzyletnie

10:00-10:45

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna – wspomaganie i korygowanie rozwoju

10:45-11:45

Aktywność ruchowa na placu zabaw

11:45-12:30

Czynności higieniczno-porządkowe, obiad

12:30-13:30

Język obcy / bajko terapia - słuchanie i analiza literatury o treści wychowawczej, rozmowy wychowawcze / dzieci trzyletnie ćwiczenia relaksacyjne

13:30-14:00

Czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek

14:00-14:45

Spacer, obserwacje przyrodnicze

14:45-15:15

Zabawy dydaktyczne i utrwalające treści, praca indywidualna - wspomaganie i korygowanie rozwoju

15:15-15:45

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

15:45-16:30

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki itp., indywidualna praca z dziećmi.


Program wychowania przedszkolnego "Odkrywam siebie i świat"- Jadwiga Pytlarczyk

Zadzwoń

+48 509 750 996