parallax background

06:30-08:00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki konsultacje indywidualne z rodzicami zabiegi higieniczno-kulturalne, praca indywidualna

08:00-08:15

Krąg zmysłów-zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych

08:15-08:30

Ćwiczenia poranne / zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence

08:30-09:00

Śniadanie (w tym czynności higieniczno-porządkowe)

09:00-09:40

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

09:40-10:30

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, praca indywidualna

10:30-11:35

Spacer, obserwacje przyrodnicze

11:35-12:20

Obiad (w tym czynności higieniczno–porządkowe)

12:20-13:50

Czytanie dzieciom, wypoczynek na karimatach, ćwiczenia relaksacyjne, Zajęcia dodatkowe

13:50-14:05

Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa

14:05-14:35

Podwieczorek

14:35-15:30

Zabawy na świeżym powietrzu / zabawy dowolne

15:30-16:30

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

Program wychowania przedszkolnego "Odkrywam siebie i świat"- Jadwiga Pytlarczyk.

Zadzwoń

+48 509 750 996