parallax background

Tak wiele za tak niewiele

Czesne wynosi 250 zł, a stawka żywieniowa 8 zł za każdy dzień roboczy. W przypadku skorzystania z opieki doraźnej do godz. 17:30, dopłaca się 10 zł za jeden dzień.

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 - 16:30 we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wynikających z organizacji pracy przedszkola.

Zadzwoń

+48 509 750 996